تولید انرژی تجدید پذیر

تولید انرژی تجدید پذیر

با توجه به رو به اتمام بودن منابع انرژی فسیلی و همچنین سایر منابع تجدید ناپذیر، بکارگیری منابع تجدید پذیر اجتناب ناپذیر می باشد. علاوه بر اتمام منابع تجدید ناپذیر، تأثیرات زیست محیطی آنها مانند انتشار کربن لزوم بکارگیری منابع تجدید پذیر و پاک را دوچندان می نماید.

مهمترین و قابل استفاده ترین آنها انرژی باد و انرژی خورشید می باشد . انواع توربین های بادی با قابلیت نصب در محیط های مختلف در دسترس بوده و همچنین انرژی خورشیدی نیز با تبدیل به سایر انواع انرژی مانند حرارت و یا الکتریکی قابل استفاده می باشد.

ادامه مطلب

بازیافت انرژی

بازیافت انرژی

در موارد متعدد مصرف انرژی میتوان بخشی از انرژی مصرف شده را بازیافت نمود. در تمام مواردی که انرژی صرفه غلبه بر جاذبه زمین می شود میتواند بخش عمده آن هنگام بازگشت بازیافت شود. خروجی اگزوز موتور های احتراقی مانند ژنراتور ها میتوانند به عنوان منبع گرما به منظور های مختلف از جمله بخار کردن آب بکار رود.

همچنین حرارت خروجی سیستم های تهویه میتواند بازیافت شده و بکار گرفته شود. در موارد متعدد دیگر میتوان با بازیافت بخشی از انرژی مصرف شده راندمان سیستم را افزایش داد.

 

ادامه مطلب

کیفیت توان

کیفیت توان

انطباق بین انرژی الکتریکی تغذیه کننده یک وسیله با آن وسیله ، وظیفه عملکرد تجهیزات کنترل کننده کیفیت توان است. همگام بودن فرکانس و فاز ولتاژ منبع تغذیه کننده موجب عمل کرد ادوات مصرف کننده در بهترین وضعیت مورد انتظار می گردد.

انطباق فوق علاوه بر عملکرد مناسب ادوات موجب افزایش طول عمر و کاهش هزینه های نگهداری تجهیزات می گردد. عدم همگامی تغذیه در مواردی میتواند موجب عملکرد غیرصحیح و غیر قابل انتظار تجهیزات گردد.

ادامه مطلب

 تغذیه سیستم های مخابراتی

تغذیه سیستم های مخابراتی

با توجه به دقت بالا و نیاز به عملکرد 24 ساعته تجهیزات مخابراتی و ارتباطی مبحث تأمین انرژی الکتریکی این تجهیزات از اهمیت بالایی برخوردار است. تأمین 24 ساعته ، کیفیت توان مناسب، وجود ذخیره و پشتیبان از نیاز های اولیه این سیستم ها می باشد.

یکی از راهکارها متنوع سازی منابع تأمین انرژی و بکارگیری انرژی های تجدید پذیر مانند بکارگیری سلولهای خورشیدی در سایت های مخابراتی سیار خارج شهری می باشد.

ادامه مطلب

 پایانه شارژ خودرو های الکتریکی

پایانه شارژ خودرو های الکتریکی

با توسعه روز افزون تولید و استفاده از خودروهای هیبرید و الکتریکی موضوع تأمین انرژی الکتریکی در مکان های مورد نیاز از الزامات توسعه استفاده از این خودروها می باشد.ارائه شارژ در زمان کوتاه و با کیفیت مناسب با حداقل آسیب به باتری های خودرو از مهمترین موضوعات می باشد. همزمان با توسعه تکنولوژی های ساخت باطری های مورد استفاده در این خودروها تکنولوژی تجهیزات شارژ نیز در حال توسعه می باشد.

 

ادامه مطلب